ЗЛАТНО СЛАВЕЈЧЕ 2015

Вистинско задоволство е да се работи со децата кои се дел од скопската традиција на одбележување на овој посебен ден. Златно славејче 2015

Назад