Нов Корисник

За да можете да ја користите услугата онлајн закажување на термин, треба се регистрирате како нов корисник на услугите на студиото преку формуларот за регистрација.

 

НАПОМЕНА: Доколку веќе ги користите услугите на студиото, побарајте ги вашите кориснички податоци на е-маил info@cut-cut.com.mk

 

Согласно Законот за заштита на лични податоци, тајноста на вашите лични податоци е загарантирана. Овие податоци ги давате доброволно поради обработка на нарачката. Личните податоци ги внесуваме во евиденција на купувачи и ги користиме во обраќања за рекламни цели.